Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. - İhraç Belgesi

Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş yurt içinde ve toplam 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 04.02.2021 tarih ve 6/165 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ek'i ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.

İhraç Belgesi ve Eki

Başvuru Belgesi

 

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. - İhraç Belgesi

Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.   Türkiye iç piyasasında Türk Lirası cinsinden farklı tek veya çok  dilimli arzlar yoluyla ve farklı vadelerde toplam 1.500.000.000,00  TL 'ye kadar 5 yılı geçmeyecek tahvil vadelerinde halka arz  edilmeksizin tahsisli veya niteliklli yatırımcılara satış yoluyla ihraç  edilmek üzere SPK 'dan borçlanma aracı ihracı onayı almıştır. İhraç  belgesini, ihraç belgesi ekini ve başvuru belgesini eklerde bulabilirsiniz.

İhraç Belgesi ve Eki

Başvuru Belgesi

 

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. – İhraç Belgesi

Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.  Türkiye iç piyasasında Türk Lirası cinsinden farklı tek veya çok dilimli arzlar yoluyla ve farklı vadelerde toplam 2.200.000.000,00 TL 'ye kadar 5 yılı geçmeyecek tahvil vadelerinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya niteliklli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmek üzere SPK 'dan borçlanma aracı ihracı onayı almıştır. İhraç belgesini, ihraç belgesi ekini ve başvuru belgesini eklerde bulabilirsiniz.

İhraç Belgesi ve Eki

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. - Başvuru Belgesi

 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)
 

Mercedes-Benz Finansman Turk A.Ş. şirketinin Sermaye piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan 13-07-2015 tarihinde duyurusu yapıldığı üzere 320.000.000 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 30.000.000 Avro nominal değerli, azami 1150 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte verilmiştir.31-07-2015 tarihinde duyurusu yapıldığı üzere bu tahvil Mercedes-Benz Group AG nin Orta Vadeli Euro Tahvil İhraç Programı'nın hüküm ve şartları çerçevesinde ihraç edilecektir.

 

 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)
 

Mercedes-Benz Finansman Turk A.Ş. şirketinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan 13-07-2015 tarihinde duyurusu yapıldığı üzere 320.000.000 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 30.000.000 Avro nominal değerli, azami 750 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte verilmiştir. 31-07-2015 tarihinde duyurusu yapıldığı üzere bu tahvil Mercedes-Benz Group AG nin Orta Vadeli Euro Tahvil İhraç Programı'nın hüküm ve şartları çerçevesinde ihraç edilecektir.
 
 
 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)

 
Mercedes-Benz Finansman Turk A.Ş. şirketinin Sermaye piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan 13-07-2015 tarihinde duyurusu yapıldığı üzere 320.000.000 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 40.000.000 Avro nominal değerli, azami 1150 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte verilmiştir. 31-07-2015 tarihinde duyurusu yapıldığı üzere bu tahvil Mercedes-Benz Group AG nin Orta Vadeli Euro Tahvil İhraç Programı'nın hüküm ve şartları çerçevesinde ihraç edilecektir.
 
 
 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)

 
Türkiye 'de yerleşik olan Mercedes- Benz Finansman Türk şirketi Mercedes-Benz Group AG şirketinin bir iştirakidir. Şirketimiz Türkiye iç piyasasında Türk Lirası cinsinden farklı tek veya çok dilimli arzlar yoluyla ve farklı vadelerde toplam 900.000.000,00 TL 'ye kadar, 5 yılı geçmeyecek tahvil vadelerinde halka arz edilmeksizin satış yapmak üzere SPK 'dan ekteki onayı almıştır.
 
 
 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)

 
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. şirketinin Sermaye piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan 13-07-2015 tarihinde duyurusu yapıldığı üzere 320.000.000 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 40.000.000 Avro nominal değerli, azami 750 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte verilmiştir. 31-07-2015 tarihinde duyurusu yapıldığı üzere bu tahvil Mercedes-Benz Group AG'nin Orta Vadeli Euro Tahvil İhraç Programı'nın hüküm ve şartları çerçevesinde ihraç edilecektir.
 
 

 

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

 

Türkiye 'de yerleşik olan Mercedes- Benz Finansman Türk şirketi Mercedes-Benz Group AG şirketinin bir iştirakidir. Şirketimiz Türkiye iç piyasasında Türk Lirası cinsinden farklı tek veya çok dilimli arzlar yoluyla ve farklı vadelerde toplam 900.000.000,00 TL 'ye kadar, 5 yılı geçmeyecek tahvil vadelerinde halka arz edilmeksizin satış yapmak üzere SPK 'dan ekteki onayı almıştır.
 
 
 

Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Garanti ve Teminatlar

 
Türkiye'de yerleşik olan Mercedes-Benz Finansman Türk şirketi Mercedes-Benz Group AG şirketinin bir iştirakidir. Şirketimiz Mercedes-Benz Group AG ve diğer iştiraki şirketlerinin de dahil olduğu ve toplam anapara tutarı 35.000.000.000 Euro olan bir Euro Orta Vadeli Tahviller Programı kapsamında ihraççı bir şirkettir.
 
Mercedes Benz Finansman Türk şirketi tarafından EURO Orta Vadeli Tahvil İhraç Programının hüküm ve şartları çerçevesinde ihraç edilecek tahvillere ilişkin Mercedes-Benz Group AG şirketinin koşulsuz ve gayrikabili rücu bir garanti vermiş olduğunu teyit eden garanti belgesi ektedir.
 
 
 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)

 
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.-Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan 3 Temmuz 2015 itibariyle 1 yıllık vadede geçerli olacak şekilde 320.000.000 Avro tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir ya da daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek tahvillere ilişkin ihraç belgesi ekte verilmiştir.
 

 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)

 
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.-Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan ve toplam 350.000.000,00 Avro ve muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 50.000.000,00 Avro nominal değerli , 1096 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte verilmiştir.
 

 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)

 
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş- Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan ve toplam 350.000.000,00 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 25.000.000,00 Avro nominal değerli, azami 1100 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İhraç Belgesi ekte verilmiştir.
 
 
 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)

 
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş- Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan ve toplam 350.000.000,00 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 50.000.000,00 Avro nominal değerli, 733 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İhraç Belgesi ekte verilmiştir.
 

 

Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

 
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş- Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan ve toplam 350.000.000,00 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında 4 Aralık 2014'te duyurduğu üzere, yurtdışında 50.000.000,00 Avro nominal değerli 733 gün vadeli tahvil ihraç edilmiştir, satış tamamlanmıştır.
 
 
 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış olan ve toplam 350.000.000,00 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 50.000.000,00 Avro nominal değerli, 1100 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi sunulmaktadır.
 
 
 

MB Finansman Türk A.Ş. Tertip İhraç Belgesi İhracı

 
Sermaye Piyayası Kurulu’nca onaylanmış olan ve toplam 350.000.000,00 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 50.000.000,00 Avro nominal değerli, 550 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi sunulmaktadır.
 

 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı (Tertip İhraç Belgesi)

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış olan ve toplam 350.000.000,00 Avro veya muadili para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yurtdışında ihraç edilecek 30.000.000,00 Avro nominal değerli, 730 gün vadeli tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.
 

 

MB Finansman Türk A.Ş. Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı

 
Şirketimizce bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertiplerde ve 7 yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplam 350.000.000,00 EUR tutarında borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulunca 05 Haziran 2014 tarihinde onaylanmıştır.
 

 

Özet Bilgi Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. borçlanma aracı ihracı SPK başvurusu

 

Şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., yurtdışında farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 320.000.000 Euro üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, yurtdışında satılabilecektir. Şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 1.000.000.000 TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılabilecektir.
 
 
 

Mercedes-Benz Finansman Türk Tahvil İhracı