Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Birim ve Fonksiyonları

 

Muhasebe

Muhasebe Bölümü , genel muhasebe girişlerinden, hesapların mutabakatından, ay ve yıl sonlarında hesapların kapatılmasından, vergilerle ilgili her türlü işlemin yerine getirilmesinden ve işlemlerin mevzuata ve kanuna uygunluğunun takibinden sorumludur.

 

İş Geliştirme ve Proje Yönetimi

Proje Yönetimi, şirket projelerinin süreci boyunca amacına uygun olarak planlanmasını, uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlama konusunda destek vermektedir. Bu doğrultuda, vizyon ve planlama aşamasında proje kapsamının belirlenmesi, planların hazırlanması, sorumluluk tanımlarının yapılması, uygulama aşamasında gerekli yönlendirmelerin yapılması, proje gelişiminin kontrolü, sonuçlarının değerlendirilmesi, ilgili sunum ve raporların hazırlanması birimin ana sorumluluk alanlarıdır.

 

Otomobil Satış ve Bayi Hizmet Merkezi

Otomobil Satış Bölümü, Mercedes-Benz markalı binek araçların satışını desteklemek amacıyla finansal servislerin sunulmasından sorumludur. Yıllık hedefleri gerçekleştirmek için finansal ürün ve kampanyaların oluşturulması ve bayi ağı kanalıyla müşterilere sunulmasından sorumlu olan bölüm, bu çerçevede pazar ve rakiplerin takibini, bayi ağının eğitim ve yönetimini yürütmektedir.

 

Tahsilat

Kredi tahsilatlarının takibi ve raporlamalarından sorumludur. Ödemelerini geciktiren müşteriler ile görüşülmesi ve gerekli olan durumlarda hukuki sürecin başlatılması alt sorumluluklarıdır.

 

Finansal Kontrol ve Hazine

Finansal Kontrol Bölümü, finansal modellerin oluşturulması, planlanması, projeksiyonların yapılması, proforma bilanço ve gelir tablolarının oluşturulması, çeşitli finansal raporların hazırlanmasından sorumludur.
Hazine Bölümü ise, banka ve diğer finansal kuruluşlarla ilişkileri yürütür. Nakit yönetimi, fonlama ve yatırım kararlarının alınması, aktif-pasif, döviz ve faiz risk yönetimi bölümün fonksiyonları arasındadır.

 

Kredi Risk Yönetimi

Modern risk analiz yöntemleri ve bilgi işlem sistemlerini kullanarak kredilerin değerlendirilmesi başlıca sorumlulukları arasındadır. Bunu yaparken, global ve lokal tecrübesinden yararlanır ve uluslararası danışmanlık kuruluşları ile birlikte projeler geliştirir ve uygular.
Kredilerin değerlendirilmesi ve raporlamalarından sorumludur. MBFT kredi prosedürlerinin uluslar arası Mercedes- Benz standartlarına uygun olarak hazırlanması, kredi başvurularının analizi ve kredi kararlarının alınması, taliminatların değişimi ve alınması konusunda karar verilmesi alt sorumluluklarıdır. Kredi sürecinde yer alan tüm çalışanlar, ana karakter özellikleri azami özen, yerleşmiş ve yüksek kaliteli kredi verme standartları, profesyonel doğruluk, risk ve getiri arasında dengelenmiş bir yaklaşım olan ortak kredi kültürünü paylaşırlar.
 

Müşteri Hizmetleri ve Operasyon

Mercedes-Benz Grubu araçlarını kredi ile satın almak isteyen müşterilerin kredilerinin onaylanması akabinde kredi kullandırımlarını yönetmekle sorumludur. Müşterilere ve iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmak için müşteri hizmetlerinin yönetilmesi, satış öncesi ve sonrası finansman operasyonlarının yönetilmesi, tahsilat, teminatlandırma ve ödemelerin onaylanması, Mercedes-Benz Finansman Türk’ü ilgilendiren yasal konuların yönetilmesi ve iç ve dış raporlamaların hazırlanması alt sorumluluklarıdır. Müşterilerin kredi kullanımı ile başlayan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve müşteri ilişkisi, kredi sözleşme süresi bitene kadar satış sonrası hizmetleri de içerecek şekilde bu birim tarafından yürütülür.

 

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Birimi’nin başlıca hedefleri, en yetkin ve uygun adayları bünyesine katarak (işe alarak) ve gerekli eğitimleri sağlayarak mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmelerinde destek olmak; çalışanların yeterlilik, gelişim ve performanslarının en doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan sistemler oluşturmak ve bu sistemleri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek; çalışanların motivasyonlarını ve şirkete bağlılıklarını sürekli kılmaya çalışmaktır.


Birim, İnsan Kaynakları ve İdari İşler olmak üzere iki ayrı ana alt birimden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Birimi işe alım, eğitim planlaması ve kişisel gelişim, performans değerlendirme, çalışanlarla iletişim, kurumsal kültürün oluşturulması, ücret ve sosyal hakların belirlenmesi gibi fonksiyonları yerine getirmektedir. Öte yandan İdari İşler Birimi, çalışanların hayat & sağlık sigortası ve bireysel emekliliği, ulaşımı konularında ve çalışma ortamında oluşan teknik sorunların giderilmesi ve iyileştirilmesi konularında destek vermektedir.

 

Sigorta

Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ise ayrı bir çalışma alanı ve ayrı bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.
 
Sigorta şirketimiz, tüm araç segmentlerinde Mercedes-Benz marka müşterilerinin ihtiyaç duydukları farklı sigorta ürünlerini Mercedes-Benz kalitesi ile müşterilerine ulaştırıyor. Ürün ihtiyaçlarının detaylı olarak analizi, geliştirilmesi, müşteri ve pazar ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, pazara sunulması ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi ana sorumluluk alanları olarak sayılabilir.
 

Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri, şirketin operasyonel çalışma modelini ve yönetim sistemini destekleyecek teknolojileri takip etmek, incelemek, uyarlamak ve yönetmekten sorumludur.
 
Bilgi Teknolojileri, hem şirketin mevcut çalışma ve yönetim modelinin hem de gelecekte girmeyi planladığı yeni iş alanlarının gereklerini, ihtiyaçlarını analiz eder, bu konuda konsept, araştırma-geliştirme ve fizibilite çalışması, donanım ve yazılım alanlarında yatırım analizleri yapar, çözüm ortaklarının desteği ile veya departman içinde çözüm geliştirir ve uygular; şirket bilgi kaynağının ve altyapısının sağlıklı, tutarlı, güvenli ve devamlı olmasını sağlar. Ayrıca günlük yaşam içinde kullanıcıların daha verimli çalışmaları için yazılım ve donanım bazında gerekli desteği sağlar.
 

Pazarlama, Hafif Ticari Araçlar Satış

Pazarlama Bölümü, şirket stratejileri doğrultusunda müşteri ve bayi ilişkilerinin yönetiminden sorumludur. Bu doğrultuda satış ve pazarlama alanındaki stratejik projelerin tanımlaması ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler markasının imajına uygun olarak yönetilmesi önde gelen sorumluluklarındandır. Pazarlama İletişimi kanalıyla firmanın kurumsal olarak temsilini üstlenen birim marka stratejisi ile uyumlu iletişim yönetimini yapmaktadır. Satış aksiyonlarını planlamaya ve daha etkin kılmaya yönelik olarak pazar verilerinin takibi ve satış performansının analiz edilerek raporlanması sorumluluk alanları içinde yer almaktadır.

Hafif Ticari Araçlar Satış Finansmanı birimi, Mercedes-Benz, Hafif Ticari Araç Satış bölümleri ve bayi teşkilatları ile koordineli çalışarak gelişen pazar koşulları çerçevesinde müşteriye en uygun finansal ürünlerin sunulmasından sorumludur. Yıllık ürün grubu bazında belirlenmiş hedeflere ulaşılması, aylık olarak finansal ürünlerin oluşturulup bayiler aracılığı ile müşterilere sunulması, bayi eğitimleri, pazar takibi bu bölüm ekibinin sorumlulukları arasındadır.

 

Hukuk ve Uyum

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. iştigal konularıyla ilgili tüm yasal danışmanlık ve uyumluluk konularından sorumludur.

Hukuk ve Uyum Departmanı; iş büyümesini kolaylaştırmak, uyumluluğu sağlamak ve riskleri en aza indirmek için yasal konuları ele alarak, riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak proaktif hukuki çözümler belirler, kurumsal yönetim düzenlemeleri ve yönetim kurulu yapısı konularında tam destek ve rehberlik sağlar, hukuk ve uyum konularına dair şirket içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve eğitim planlamaları yapar, uyumluluk ve iyileştirme faaliyetlerini izler ve kolaylaştırır, şirket içi etik kurallarına ve diğer prensiplere uyulmasını teşvik eder ve denetler, resmi kurum ve kuruluşlara mevzuatta öngörüldüğü üzere düzenli raporlamalar ve bildirimler yapar.